Wat is gestalttherapie: Definitie en basisprincipes

wat is gestalttherapie

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het vergroten van zelfbewustzijn en persoonlijke groei. Het woord ‘gestalt’ komt uit het Duits en betekent ‘geheel’ of ‘vorm’. Gestalttherapie benadert de mens als een geheel en richt zich op het creëren van bewustzijn van het hier en nu.

De basisprincipes van gestalttherapie omvatten onder andere het idee dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en acties, dat ervaringen in het heden belangrijker zijn dan het verleden en dat de therapeut als gelijkwaardige partner fungeert in het therapieproces.

Tijdens gestalttherapie wordt de cliënt gestimuleerd om bewust te worden van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten. Door zich bewust te worden van deze aspecten kan de cliënt leren hoe hij of zij reageert op bepaalde situaties en kan hij of zij nieuwe manieren van denken en handelen ontdekken.

Belangrijkste punten:

  • Gestalttherapie richt zich op het vergroten van zelfbewustzijn en persoonlijke groei.
  • De basisprincipes van gestalttherapie zijn verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, focus op het heden en een gelijkwaardige therapeut-cliënt relatie.
  • Tijdens gestalttherapie wordt de cliënt gestimuleerd om bewust te worden van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten.

Principes van gestalttherapie

Gestalttherapie is gebaseerd op een aantal belangrijke principes die de basis vormen van de therapie. Deze principes zijn gericht op het stimuleren van persoonlijke groei en het vergroten van zelfbewustzijn. Hieronder worden de belangrijkste principes van gestalttherapie besproken:

Aandacht voor het hier en nu

Een belangrijk principe van gestalttherapie is het hebben van aandacht voor het hier en nu. Dit betekent dat de focus ligt op het huidige moment en dat er minder aandacht wordt besteed aan het verleden of de toekomst. Door bewust te zijn van het huidige moment, kan men beter inzicht krijgen in gevoelens en gedachten en deze beter begrijpen.

Ervaringsgericht

Een ander belangrijk principe van gestalttherapie is dat het ervaringsgericht is. Dit betekent dat de nadruk ligt op ervaringen en beleving in plaats van alleen het praten over problemen. Door actief te experimenteren en te ervaren, kan men nieuwe inzichten krijgen in zichzelf en in de omgeving. Ervaringsgericht werken kan het proces van persoonlijke groei versnellen omdat de ervaringen impactvoller zijn dan alleen het praten erover.

Verantwoordelijkheid nemen

Een ander belangrijk principe van gestalttherapie is het nemen van verantwoordelijkheid. Dit betekent dat men de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en keuzes. Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte dat men zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk en dat men zelf de regie heeft over zijn eigen leven.

Authenticiteit

Een ander belangrijk principe van gestalttherapie is authenticiteit. Dit betekent dat men zichzelf volledig accepteert zoals men is en niet probeert te voldoen aan externe verwachtingen. Het gaat erom dat men zijn eigen gevoelens en behoeften serieus neemt en daar ook naar handelt.

Relationeel

Een ander belangrijk principe van gestalttherapie is dat het relationeel is. Dit betekent dat de relatie tussen de cliënt en therapeut als belangrijk wordt gezien voor het verloop van de therapie. De therapeut gaat een gelijkwaardige relatie aan met de cliënt en stelt zich open en kwetsbaar op. Hierdoor ontstaat er een veilige omgeving waarin de cliënt zich kan ontwikkelen.

principes gestalttherapie

Technieken van gestalttherapie

Gestalttherapie maakt gebruik van verschillende technieken om de cliënt te helpen inzicht te krijgen in zijn of haar innerlijke belevingswereld. Deze technieken zijn erop gericht om het bewustzijn te vergroten en om gedragspatronen te doorbreken. Hieronder worden enkele veelgebruikte technieken van gestalttherapie besproken.

Rollenspel

Een veelgebruikte techniek in gestalttherapie is het spelen van rollenspellen. Hierbij wordt de cliënt gevraagd om bepaalde situaties na te spelen en om te ervaren hoe hij of zij zich hierbij voelt. Door middel van het rollenspel kan de cliënt ervaren hoe hij of zij op anderen overkomt en hoe anderen op hem of haar reageren.

Lege stoel

Een andere techniek die vaak wordt gebruikt in gestalttherapie is de ‘lege stoel’-techniek. Hierbij wordt een lege stoel tegenover de cliënt gezet, waarna de cliënt wordt gevraagd om zich voor te stellen dat een persoon of object op de stoel zit. Vervolgens wordt de cliënt gevraagd om met deze ‘persoon’ in gesprek te gaan. Door middel van deze techniek kan de cliënt zijn of haar gevoelens en gedachten uiten en beter begrijpen.

Ademhalingsoefeningen

Ademhalingsoefeningen worden vaak gebruikt als ontspanningsoefeningen in gestalttherapie. Door middel van verschillende ademhalingstechnieken kan de cliënt leren om zijn of haar ademhaling onder controle te krijgen. Hierdoor kan de cliënt beter ontspannen en meer in het moment zijn.

Focus op lichaamssensaties

Gestalttherapie legt veel nadruk op het lichaam en op lichaamssensaties. Door middel van deze techniek kan de cliënt zich bewuster worden van zijn of haar lichaam en kunnen spanningen of blokkades worden opgemerkt. Door deze blokkades te erkennen en te uiten, kan de cliënt deze loslaten en zich weer beter voelen.

technieken gestalttherapie

Doelen van gestalttherapie

Gestalttherapie heeft verschillende doelen die kunnen variëren afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Over het algemeen is het doel van gestalttherapie om te helpen bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn en het verbeteren van de relatie met zichzelf en anderen. Hieronder zullen we enkele specifieke doelen van gestalttherapie bespreken.

1. Verhogen van bewustzijn

Een belangrijk doel van gestalttherapie is het vergroten van het bewustzijn van de cliënt. Dit kan betrekking hebben op hun gedachten, gevoelens, gedragingen en het effect daarvan op hun relaties met anderen. Door bewustzijn te vergroten, kan de cliënt bewustere keuzes maken en beter begrijpen hoe hun eigen percepties en overtuigingen hun welzijn beïnvloeden.

2. Ontwikkelen van zelfacceptatie

Een ander belangrijk doel van gestalttherapie is het ontwikkelen van zelfacceptatie. Cliënten worden aangemoedigd om alle aspecten van zichzelf te accepteren, inclusief de delen die ze misschien als negatief of ongewenst beschouwen. Door zichzelf volledig te accepteren, kunnen cliënten een groter gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en zich beter in staat voelen om positieve veranderingen in hun leven aan te brengen.

3. Verbeteren van de relaties met anderen

Gestalttherapie kan ook worden gebruikt om relaties met anderen te verbeteren. Door bewustzijn te vergroten en zelfacceptatie te ontwikkelen, kunnen cliënten beter begrijpen hoe hun eigen gedragingen en reacties van invloed zijn op hun relaties. Door deze inzichten kunnen ze werken aan het verbeteren van hun communicatie en het opbouwen van betere relaties met anderen.

4. Bevorderen van persoonlijke groei

Tot slot kan gestalttherapie worden gebruikt om persoonlijke groei te bevorderen. Door bewustzijn te vergroten, zelfacceptatie te ontwikkelen en relaties met anderen te verbeteren, kunnen cliënten doorgaan met het ontwikkelen van een groter gevoel van eigenwaarde en vertrouwen in hun vermogen om positieve veranderingen in hun leven aan te brengen.

“Het doel van gestalttherapie is om te helpen bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn en het verbeteren van de relatie met zichzelf en anderen.”

Toepassing van gestalttherapie

Gestalttherapie wordt toegepast in een breed scala aan situaties en contexten. Hieronder bespreken we enkele voorbeelden:

Individuele therapie

Een van de meest voorkomende toepassingen van gestalttherapie is individuele therapie. Hierbij werkt de therapeut één-op-één met de cliënt om persoonlijke groei en zelfbegrip te bevorderen. De therapeut helpt de cliënt om bewust te worden van onvervulde behoeften, onderdrukte emoties en negatieve overtuigingen. Samen werken ze aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het creëren van een meer bevredigend leven.

Relatietherapie

Gestalttherapie kan ook worden toegepast bij relatietherapie. Hierbij werkt de therapeut met koppels om hun onderlinge communicatie en begrip te verbeteren. De focus ligt op het leren omgaan met conflicten op een gezonde manier en het herstellen van beschadigde relaties.

Werkgerelateerde problemen

Soms worden gestalttherapie technieken toegepast om werkgerelateerde problemen op te lossen. Een therapeut kan bijvoorbeeld een cliënt helpen om beter om te gaan met stress op het werk, of helpen bij het ontwikkelen van effectievere communicatie- en leiderschapsvaardigheden.

Psychische stoornissen

Gestalttherapie kan ook worden toegepast bij de behandeling van psychische stoornissen, zoals angststoornissen, depressie en posttraumatische stressstoornis. De therapeut kan de cliënt helpen om nieuwe copingmechanismen te ontwikkelen en de effecten van traumatische ervaringen te verwerken.

Ontwikkeling van zelfbewustzijn

Tot slot kan gestalttherapie ook worden toegepast als middel om zelfbewustzijn te ontwikkelen en persoonlijke groei te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van workshops of groepssessies waarbij deelnemers samen werken aan het verbeteren van hun zelfinzicht en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Gestalttherapie in Nederland

Als je op zoek bent naar gestalttherapie in Nederland, dan ben je bij een erkende gestalttherapeut aan het juiste adres. Er zijn vele therapeuten die gespecialiseerd zijn in deze vorm van therapie en de behandeling op maat kunnen aanbieden.

Erkende gestalttherapeuten

Erkende gestalttherapeuten kun je vinden via verschillende bronnen, zoals het Nederlands Instituut voor Gestalttherapie en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Gestalttherapie. Op hun websites kun je gemakkelijk zoeken naar therapeuten bij jou in de buurt.

Waar kun je terecht voor gestalttherapiebehandeling

Er zijn diverse praktijken en instellingen waar je terecht kunt voor een gestalttherapiebehandeling. Je kunt hierbij denken aan individuele praktijken, maar ook aan groepspraktijken en instellingen zoals GGZ-instellingen. Het is belangrijk om te kiezen voor een therapeut of instelling die bij jou past en waar je je op je gemak voelt.

Er zijn gestalttherapeuten die zich richten op specifieke doelgroepen, zoals kinderen, jongeren of ouderen. Daarnaast zijn er therapeuten die zich specialiseren in bepaalde problematiek, zoals angststoornissen, depressie of traumaverwerking.

Het is aan te raden om vooraf een kennismakingsgesprek in te plannen om te kijken of de therapeut en de behandeling bij jou passen. Hierbij kun je ook vragen stellen over de werkwijze en achtergrond van de therapeut.

FAQ

Wat is gestalttherapie?

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het bewust worden van je gedachten, gevoelens en gedrag. Het helpt je om meer in contact te komen met jezelf en je omgeving, zodat je beter kunt omgaan met problemen en persoonlijke groei kunt bevorderen.

Wat zijn de principes van gestalttherapie?

De principes van gestalttherapie omvatten onder andere het bevorderen van zelfbewustzijn, het benadrukken van het hier en nu, het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en het bevorderen van contact met anderen. Deze principes vormen de basis van de therapie en helpen bij het verkennen en begrijpen van jezelf.

Welke technieken worden gebruikt in gestalttherapie?

Enkele technieken die worden gebruikt in gestalttherapie zijn onder andere het werken met dromen, creatieve expressie, rollenspellen, lichaamsbewustzijn en het gebruik van de dialoog. Deze technieken helpen bij het verkennen en verwerken van ervaringen en gevoelens.

Wat zijn de doelen van gestalttherapie?

De doelen van gestalttherapie kunnen variëren, maar over het algemeen richt het zich op het vergroten van zelfacceptatie, het ontwikkelen van persoonlijke groei, het beter leren omgaan met emoties, het verbeteren van relaties en het bevorderen van algemeen welzijn.

In welke situaties kan gestalttherapie effectief zijn?

Gestalttherapie kan effectief zijn bij verschillende situaties, zoals het omgaan met stress, angst, depressie, relatieproblemen, verslaving, rouwverwerking en identiteitsvraagstukken. Het kan helpen bij het verkennen en begrijpen van moeilijkheden in verschillende aspecten van het leven.

Waar kan ik terecht voor gestalttherapie in Nederland?

In Nederland zijn er verschillende erkende gestalttherapeuten beschikbaar. Je kunt terecht bij therapeutische praktijken, GGZ-instellingen en privépraktijken. Het is raadzaam om contact op te nemen met een erkende gestalttherapeut om meer informatie te krijgen over de mogelijkheden en behandelingen die worden aangeboden.

Nieuwste artikelen