Hoeveel Mensen Wonen Er in India? Ontdek Hier!

hoeveel mensen wonen in india

India is een van de meest bevolkte landen ter wereld en staat bekend om zijn rijke culturele erfgoed en diverse bevolking. Maar hoeveel mensen wonen er eigenlijk in India? In dit artikel duiken we in de meest recente bevolkingscijfers en delen we interessante feiten over dit fascinerende land.

Volgens de meest recente bevolkingstelling van 2020 heeft India een inwoneraantal van meer dan 1,3 miljard mensen. Dit maakt het het op een na meest bevolkte land ter wereld, na China. De bevolking van India groeit gestaag, maar met een langzamer tempo dan in voorgaande jaren.

De bevolking van India is divers en kent vele verschillende etnische en taalkundige groepen. Het grootste deel van de bevolking is hindoe (ongeveer 80%), gevolgd door moslims (ongeveer 14%) en sikhs (ongeveer 2%).

Belangrijkste Punten:

  • India heeft een bevolking van meer dan 1,3 miljard mensen.
  • India is het op een na meest bevolkte land ter wereld, na China.
  • De bevolking van India groeit gestaag, maar met een langzamer tempo dan in voorgaande jaren.
  • Hindoes vormen het grootste deel van de bevolking van India, gevolgd door moslims en sikhs.
  • India is een land van grote culturele diversiteit en heeft vele verschillende etnische en taalkundige groepen.

Bevolking India: Een Overzicht

India heeft een van de grootste bevolkingen ter wereld, met een actueel inwonersaantal van meer dan 1,3 miljard mensen. De populatie van India groeit gestaag en in de afgelopen tien jaar is de bevolking met bijna 125 miljoen mensen toegenomen.

De populatie van India is zeer divers en omvat verschillende etnische groepen en religies. De meeste mensen in India wonen in de stedelijke gebieden, zoals Mumbai, Delhi en Bangalore. De bevolkingsdichtheid van India is ook een van de hoogste ter wereld, met gemiddeld meer dan 400 mensen per vierkante kilometer.

De statistieken van de bevolking van India zijn zeer interessant. Bijvoorbeeld, meer dan de helft van de bevolking is jonger dan 25 jaar en ongeveer een derde van de bevolking woont in stedelijke gebieden. Daarnaast spreekt de meerderheid van de bevolking Hindi, hoewel er meer dan 20 officiële talen in India zijn.

Volgens de voorspellingen zal India tegen 2027 China inhalen als het land met de grootste bevolking ter wereld. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de economie en het welzijn van de bevolking van India, evenals voor de wereldwijde geopolitieke situatie.

Demografie van India

India heeft een van de grootste bevolkingen ter wereld en is qua omvang slechts tweede na China. Het is een multicultureel en heterogeen land met veel verschillende talen, religies en etnische groepen. Hierdoor heeft India een divers bevolkingslandschap.

Bevolkingsopbouw

De bevolkingsopbouw van India wordt gekenmerkt door een grote jonge populatie. Volgens de gegevens van de volkstelling van 2021 was ongeveer 27 procent van de bevolking jonger dan 14 jaar en ongeveer 65 procent jonger dan 35 jaar.

De man-vrouwverhouding in India is niet in evenwicht. In 2021 was het geschatte aantal mannen ongeveer 623 miljoen en het geschatte aantal vrouwen ongeveer 586 miljoen. Dit verschil hangt samen met het feit dat vrouwelijke foetussen vaak selectief worden geaborteerd vanwege de voorkeur voor mannelijke erfgenamen.

Demografie van India

Etnisch gezien is de bevolking van India zeer divers, met meer dan 2.000 etnische groepen. De grootste etnische groep in India is de Indo-Arische groep, die ongeveer 72 procent van de bevolking uitmaakt. Andere belangrijke etnische groepen zijn de Dravidische groep, die ongeveer 25 procent van de bevolking uitmaakt, en de Mongoloïde groep, die ongeveer 3 procent van de bevolking uitmaakt.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van de bevolking van India is als volgt:

Leeftijdsgroep Percentage van de bevolking
Jonger dan 14 jaar 27%
15-24 jaar 17%
25-54 jaar 41%
55-64 jaar 9%
Ouder dan 65 jaar 6%

De vergrijzing van de bevolking van India is relatief laag in vergelijking met veel andere landen. Dit is het resultaat van de grote jonge populatie en de hogere levensverwachting in het land.

Volkstellingen in India

India heeft een rijke geschiedenis op het gebied van volkstellingen. Al sinds het begin van de 19e eeuw worden er regelmatig tellingen gehouden om inzicht te krijgen in de bevolkingsopbouw van het land. De eerste nationale volkstelling werd gehouden in 1872, toen India nog onder Brits bestuur stond.

Sinds de onafhankelijkheid van India in 1947 worden de tellingen gehouden door het Office of the Registrar General and Census Commissioner. De laatste volkstelling vond plaats in 2011, waarbij het totale inwonersaantal van India werd vastgesteld op ruim 1,2 miljard.

De volkstellingen hebben niet alleen een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van het inwonersaantal, maar ook bij het verzamelen van belangrijke demografische gegevens. Zo wordt bij elke telling onder meer gekeken naar de leeftijdsverdeling, de man-vrouwverhouding, het opleidingsniveau en de taal en religie van de bevolking.

Een overzicht van de historische bevolkingscijfers van India:

Jaartal Inwonersaantal
1800 200 miljoen
1900 300 miljoen
1950 361 miljoen
2000 1 miljard
2011 1,2 miljard

Uit deze cijfers blijkt dat India de afgelopen eeuwen een enorme bevolkingsgroei heeft doorgemaakt. Tussen 1900 en 1950 groeide de bevolking met maar liefst 60%, terwijl het inwonersaantal tussen 1950 en 2000 bijna verdrievoudigde.

volkstelling India

De volgende volkstelling staat gepland voor 2021. Het zal interessant zijn om te zien hoe de bevolkingsopbouw van India zich in de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld.

Interessante Feiten over India

India is een land vol bijzonderheden en unieke bevolkingstrends. Hier zijn enkele fascinerende feiten:

Religieuze Diversiteit

India is de thuisbasis van verschillende religies, waaronder het hindoeïsme, de islam, het sikhisme, het boeddhisme en het jaïnisme. Het hindoeïsme is de grootste religie in India, met ongeveer 80% van de bevolking die zichzelf als hindoe beschouwt.

Taalrijkdom

Er worden meer dan 100 verschillende talen gesproken in India. Daarnaast zijn er nog eens honderden dialecten in het land. Hindi en Engels zijn de officiële talen van India.

Bevolkingsgroei

India heeft de op een na grootste bevolking ter wereld, naar schatting 1,3 miljard mensen. De bevolking groeit nog steeds gestaag, maar het tempo van de groei neemt af. In 2019 was de bevolkingsgroei 1,05%, het laagste niveau in de afgelopen decennia.

Jeugdige Bevolking

India heeft een jonge bevolking, met ongeveer 50% van de bevolking jonger dan 25 jaar. Dit betekent dat India een groot potentieel heeft om economisch te groeien dankzij de arbeidskrachten die in de toekomst beschikbaar zullen zijn.

Kastenstelsel

Het kastenstelsel is een historische sociale hiërarchie in India, waarbij mensen werden ingedeeld in verschillende kasten op basis van hun geboorte. Hoewel het kastenstelsel officieel is afgeschaft, speelt het nog steeds een rol in de Indiase samenleving.

Publieke Gezondheidszorg

India heeft een van de grootste publieke gezondheidszorgstelsels ter wereld en heeft de afgelopen decennia op dit gebied aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het land heeft echter nog steeds te kampen met problemen zoals onvoldoende toegang tot gezondheidszorg voor bepaalde bevolkingsgroepen en een tekort aan medische professionals.

Dit waren enkele van de interessante feiten over India, die laten zien hoe rijk en divers het land is. Hopelijk heb je genoten van het lezen van dit artikel en heb je meer geleerd over de bevolking van India.

FAQ

Hoeveel mensen wonen er in India?

Het aantal inwoners van India is enorm. Volgens de meest recente bevolkingscijfers bedraagt de bevolking van India meer dan 1,3 miljard mensen. Dit maakt India het op een na meest bevolkte land ter wereld, na China.

Wat is de populatiegroei van India?

India heeft een snelgroeiende bevolking. De populatiegroei wordt geschat op ongeveer 1,2% per jaar. Dit betekent dat de bevolking van India blijft groeien, wat uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur.

Hoe ziet de bevolkingsopbouw van India eruit?

De bevolkingsopbouw van India is divers. Het land heeft een relatief jonge bevolking, met ongeveer 65% van de bevolking jonger dan 35 jaar. Er is ook een grote genderkloof, met meer mannen dan vrouwen in de bevolking.

Wat zijn enkele historische bevolkingscijfers van India?

India heeft een rijke geschiedenis van volkstellingen. Historische bevolkingscijfers laten zien dat de bevolking van India gestaag is gegroeid. Tijdens de Britse koloniale periode in de 19e eeuw bedroeg de bevolking van India ongeveer 200 miljoen. Sindsdien is de bevolking exponentieel toegenomen.

Welke interessante feiten zijn er over India en zijn bevolking?

India heeft veel interessante bevolkingstrends. Het land herbergt meer dan 2.000 verschillende etnische groepen en meer dan 1.600 verschillende talen worden gesproken in India. Bovendien heeft India een van de jongste bevolkingen ter wereld, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 29 jaar.

Nieuwste artikelen