Hoeveel mensen wonen er in China? Ontdek het hier!

hoeveel mensen wonen in china

China, het land van de Grote Muur, de Verboden Stad en de prachtige rijstvelden. Maar wist je dat China ook het land is met de grootste bevolking ter wereld? In deze sectie zullen we onthullen hoeveel mensen er in China wonen. We zullen ook ingaan op de demografie en bevolkingssamenstelling van China en enkele statistieken over het aantal inwoners verstrekken.

China heeft een enorme bevolking, maar hoeveel mensen wonen er nou eigenlijk in dit immense land? Volgens recente schattingen heeft China een bevolking van meer dan 1,4 miljard mensen, waarmee het het meest bevolkte land ter wereld is. Dit aantal is bijna vier keer zo groot als de bevolking van de Verenigde Staten en is ongeveer gelijk aan de bevolking van Europa en Noord-Amerika samen.

De bevolking van China is in de loop der jaren sterk gegroeid en er zijn nu meer mensen dan ooit tevoren. Deze groei brengt echter ook uitdagingen met zich mee, zoals een hoge bevolkingsdichtheid in stedelijke gebieden en vergrijzing van de bevolking.

Belangrijkste Punten:

  • China heeft de grootste bevolking ter wereld, met meer dan 1,4 miljard mensen.
  • Het aantal inwoners van China is bijna vier keer zo groot als de bevolking van de Verenigde Staten en is ongeveer gelijk aan de bevolking van Europa en Noord-Amerika samen.
  • De bevolking van China groeit nog steeds, maar deze groei brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals een hoge bevolkingsdichtheid in stedelijke gebieden en vergrijzing van de bevolking.

Bevolking China: Een overzicht

China heeft de grootste bevolking ter wereld en is de thuisbasis van meer dan een miljard mensen. Het Chinees inwonersaantal blijft groeien en is momenteel geschat op meer dan 1,4 miljard mensen. Dit aantal is bijna vier keer zo groot als de bevolking van de Verenigde Staten, het op twee na grootste land ter wereld.

De populatie China wordt gekenmerkt door een diversiteit aan etnische groepen, waaronder de Han-Chinezen, die ongeveer 91% van de bevolking uitmaken. Andere bekende etnische groepen zijn onder andere de Tibetaanse, Oeigoerse en Mongoolse bevolkingsgroepen.

“China heeft de grootste bevolking ter wereld en is de thuisbasis van meer dan een miljard mensen.”

De Chinese overheid heeft de bevolkingsgroei in het verleden streng gereguleerd en in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zelfs een één-kindbeleid ingevoerd om de bevolkingsgroei te verminderen. Hoewel dit beleid hielp om de groei van de bevolking te vertragen, heeft het ook bijgedragen aan het ontstaan van een onevenwichtige bevolkingsstructuur met een groeiende vergrijzende bevolking.

De stedelijke bevolking van China groeit snel en maakt momenteel ongeveer 60% van de totale bevolking uit. Deze groeiende stedelijke bevolking stelt de Chinese overheid voor uitdagingen op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid en milieu. Tegenover de stedelijke bevolking staat de landelijke bevolking, die nog steeds een belangrijk deel van de Chinese samenleving uitmaakt en een groot deel van China’s landoppervlak beslaat.

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de bevolking van China, inclusief de verdeling tussen stedelijke en landelijke gebieden.

Totaal aantal inwoners Percentage van totale bevolking
Stedelijke bevolking 891 miljoen 60%
Landelijke bevolking 594 miljoen 40%

Hoewel China’s omvangrijke bevolking bijdraagt aan de economische groei van het land, brengt het ook aanzienlijke uitdagingen met zich mee op het gebied van demografie en economie. In het volgende gedeelte zullen we de groei van de bevolking in China nader bekijken en bespreken welke uitdagingen dit met zich meebrengt voor de toekomst.

Groei van de bevolking in China

De bevolkingsgroei in China is de afgelopen decennia aanzienlijk afgenomen. Dit is voornamelijk te wijten aan het eenkindbeleid dat in 1979 werd ingevoerd. Het doel van dit beleid was om de bevolkingsgroei te beperken en de economische ontwikkeling te bevorderen. Onder dit beleid mochten echtparen in stedelijke gebieden slechts één kind krijgen en koppels in landelijke gebieden mochten twee kinderen krijgen als het eerste kind een meisje was.

Het geboortecijfer in China daalde aanzienlijk na de invoering van het eenkindbeleid. In 1985 bedroeg het geboortecijfer 20,3 geboorten per 1000 inwoners. In 2019 was dit gedaald tot 10,48 geboorten per 1000 inwoners.

Het sterftecijfer in China is daarentegen gestaag gedaald. In 1985 was het sterftecijfer 6,5 sterfgevallen per 1000 inwoners. In 2019 was dit gedaald tot 7,34 sterfgevallen per 1000 inwoners.

Jaar Geboortecijfer Sterftecijfer
1985 20,3 6,5
1995 16,2 5,9
2005 12,7 6,8
2015 12,1 7,0
2019 10,48 7,34

Zoals de tabel laat zien, is het geboortecijfer in China gestaag afgenomen sinds 1985, terwijl het sterftecijfer relatief stabiel is gebleven.

De bevolkingsgroei in China zal naar verwachting verder afnemen als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Het aandeel van de bevolking dat ouder is dan 65 jaar stijgt snel en zal naar verwachting toenemen van 12,6% in 2020 tot 26% in 2050. Dit zal waarschijnlijk leiden tot hogere kosten voor de gezondheidszorg en pensioenen, evenals een verminderde economische groei.

Stedelijke versus landelijke bevolking

In China is er een duidelijke verdeling tussen stedelijke en landelijke gebieden. In 2020 woonden er ongeveer 60,8% van de mensen in stedelijke gebieden, terwijl de overige 39,2% op het platteland woonde. Dit cijfer is de afgelopen jaren geleidelijk verschoven in de richting van een toename van de stedelijke bevolking.

Deze verstedelijkingstrend is onderdeel van de bredere economische hervormingen die China de afgelopen decennia heeft doorgevoerd. Als gevolg hiervan heeft China een van de snelst groeiende stedelijke bevolkingen ter wereld gehad.

Echter, ondanks de groei van de stedelijke bevolking, blijft het landelijk gebied van cruciaal belang voor de economie van China. Het landelijke gebied is nog steeds de belangrijkste bron van voedselproductie en de thuisbasis van een groot deel van de arbeidsbevolking van China.

Stedelijke bevolking Landelijke bevolking
1980 191.069.000 820.759.000
1990 318.410.000 936.981.000
2000 486.623.000 874.034.000
2010 666.680.000 656.580.000
2020 853.670.000 554.570.000

Het bovenstaande overzicht toont de veranderingen in de stedelijke en landelijke bevolking van China in de afgelopen vier decennia. Hieruit blijkt dat de stedelijke bevolking in China sinds 1980 aanzienlijk is toegenomen, terwijl de landelijke bevolking in absolute aantallen is afgenomen.

Deze trend heeft echter ook geleid tot een aantal problemen waarmee stedelijke en landelijke gebieden in China worden geconfronteerd, zoals overbevolking in steden, een tekort aan middelen op het platteland en een gebrek aan toegang tot essentiële voorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Verstedelijking in China

Verstedelijking blijft een belangrijke trend in China en zal naar verwachting in de komende jaren doorgaan. Dit zal waarschijnlijk leiden tot verdere economische groei in het land, hoewel het ook belangrijk is om de uitdagingen waarmee stedelijke en landelijke gebieden worden geconfronteerd aan te pakken om ervoor te zorgen dat de groei duurzaam blijft.

Bevolkingsdichtheid en regionale verschillen

Een van de belangrijkste factoren die de bevolkingssamenstelling van China beïnvloedt, is de hoge bevolkingsdichtheid. China is het meest bevolkte land ter wereld, met meer dan 1,4 miljard mensen die in het hele land wonen. De bevolkingsdichtheid is dan ook hoog, met gemiddeld 150 inwoners per vierkante kilometer.

Er zijn echter grote regionale verschillen in de bevolkingsdichtheid binnen China. De meest dichtbevolkte regio’s zijn meestal de kustgebieden en de grote steden, zoals Shanghai en Beijing. Deze gebieden hebben een bevolkingsdichtheid van meer dan 300 inwoners per vierkante kilometer. Aan de andere kant hebben de afgelegen gebieden met weinig infrastructuur en middelen, zoals het westen van China, een veel lagere bevolkingsdichtheid van minder dan 50 inwoners per vierkante kilometer.

Hoewel de bevolking voornamelijk in de steden woont, is er ook een aanzienlijke landelijke bevolking in China. De regering heeft verschillende programma’s geïmplementeerd om de ontwikkeling van het platteland te bevorderen en de levensomstandigheden van de landelijke bevolking te verbeteren. Dit heeft echter nog niet geleid tot een significante verschuiving van de bevolking van het land naar de stad.

bevolkingsdichtheid China

China is verdeeld in 23 provincies, vijf autonome regio’s, vier stadsprovincies en twee speciale bestuurlijke regio’s. De verschillen in de bevolkingsdichtheid tussen deze regio’s zijn aanzienlijk. De meeste mensen wonen in de oostelijke provincies, zoals Guangdong, Shandong en Jiangsu, terwijl de westelijke en noordelijke provincies veel minder mensen hebben.

Provincie Bevolkingsdichtheid (inw./km²)
Guangdong 580
Shandong 550
Jiangsu 780
Tibet 2
Xinjiang 14

De grote regionale verschillen in de bevolkingsdichtheid en de ontwikkelingsniveaus tussen de verschillende provincies blijven een belangrijke uitdaging voor China en hebben geleid tot een ongelijke verdeling van middelen en infrastructuur.

Vergelijking van de bevolkingsgrootte van China met andere landen

De bevolking van China is enorm en blijft groeien. Volgens de laatste telling van de Wereldbank had China in 2020 een bevolking van meer dan 1,4 miljard mensen. Dit maakt China het land met de grootste bevolking ter wereld.

Een vergelijking met andere landen toont aan hoe kolossaal deze bevolkingsgrootte is. Hieronder staan de vijf landen met de grootste bevolking ter wereld:

Land Bevolkingsgrootte % van de wereldbevolking
China 1,4 miljard 18,47%
India 1,37 miljard 17,70%
Verenigde Staten 332 miljoen 4,25%
Indonesië 274 miljoen 3,51%
Pakistan 221 miljoen 2,83%

Uit de tabel blijkt dat China verreweg het grootste aantal inwoners heeft, met meer dan 1,4 miljard mensen. India, het op één na meest bevolkte land ter wereld, heeft ongeveer 970 miljoen minder inwoners dan China. Dit toont aan hoe indrukwekkend de bevolkingsgrootte van China echt is.

Een interessant feit is dat China en India samen meer dan een derde van de totale wereldbevolking vertegenwoordigen. Als we kijken naar de top vijf landen met de grootste bevolking, dan hebben deze vijf landen samen een bevolking van meer dan 3,5 miljard mensen, wat neerkomt op bijna de helft van de wereldbevolking.

Als we de bevolking van China blijven vergelijken, kunnen we ook kijken naar de snelheid waarmee de bevolking groeit. Hoewel de groei van de bevolking van China de afgelopen decennia is vertraagd, blijft de bevolking nog steeds groeien en wordt verwacht dat deze in de komende jaren de 1,5 miljard zal overschrijden.

De enorme omvang van de bevolking van China heeft invloed op verschillende aspecten van het leven in China, zoals economie, cultuur en politiek. Het is ook een belangrijk element in de internationale betrekkingen en de rol van China op het wereldtoneel.

De vergelijking van de bevolkingsgrootte van China met die van andere landen onderstreept de unieke positie die China in de wereld heeft. Het laat zien hoe indrukwekkend de bevolkingsgrootte van China is en benadrukt het belang van het land in de internationale gemeenschap.

Toekomstige uitdagingen en vooruitzichten

Met het oog op de toekomst zijn er verschillende demografische uitdagingen waar China mee te maken heeft. Een van de belangrijkste uitdagingen is vergrijzing.

De vergrijzing van de bevolking zal naar verwachting leiden tot een afname van het aantal arbeidskrachten en een stijging van de kosten voor gezondheidszorg en sociale zekerheid. Dit kan een negatieve invloed hebben op de economie van China en de maatschappij als geheel.

Ondanks deze uitdagingen zijn er ook vooruitzichten voor de toekomst. China heeft diverse maatregelen genomen om de vergrijzing aan te pakken, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd en het bevorderen van geboorten. Ook zijn er plannen om de gezondheidszorg en sociale zekerheid te verbeteren om zo de kosten onder controle te houden.

Demografische uitdagingen China

Een andere demografische uitdaging is de geslachtsverdeling van de bevolking. Als gevolg van de eenkindpolitiek die tussen 1979 en 2015 van kracht was, is er een aanzienlijk groter aantal mannen dan vrouwen in China. Dit kan leiden tot sociale en economische problemen, zoals het moeilijker vinden van een partner of een huwelijkspartner met een ander sociaal-economisch niveau.

Daarnaast is er de uitdaging van de hukou-registratie, waardoor plattelandsbewoners vaak minder toegang hebben tot gezondheidszorg en onderwijs dan stedelingen. Deze ongelijkheid kan bijdragen aan sociale spanningen en onrust.

Vergrijzing China

De vergrijzing van de bevolking is een van de grootste demografische uitdagingen waar China de komende decennia mee te maken zal krijgen. Volgens schattingen zal het aantal mensen ouder dan 65 jaar in 2050 meer dan verdubbelen ten opzichte van 2019. Dit zal leiden tot een grotere behoefte aan medische zorg en sociale zekerheid, terwijl er tegelijkertijd minder arbeidskrachten zijn om in deze behoeften te voorzien.

Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft de Chinese regering verschillende beleidsmaatregelen geïntroduceerd, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd en het aanmoedigen van geboorten. Ook worden er programma’s geïntroduceerd om werkgevers te stimuleren oudere werknemers in dienst te houden en worden er investeringen gedaan in technologieën die de zorg voor ouderen kunnen verbeteren.

Al met al zal de vergrijzing van de bevolking ongetwijfeld een belangrijke factor zijn die de toekomstige ontwikkeling van China zal beïnvloeden.

FAQ

Hoeveel mensen wonen er in China?

China heeft momenteel de grootste bevolking ter wereld, met meer dan 1,4 miljard inwoners.

Wat is de bevolkingssamenstelling van China?

De bevolking van China bestaat uit verschillende etnische groepen, waarvan de Han-Chinezen de meerderheid vormen. Daarnaast zijn er ook diverse minderheidsgroepen in China.

Wat is de bevolkingsgroei van China?

De bevolkingsgroei van China is in de afgelopen decennia afgenomen als gevolg van strenge geboortebeperkingsmaatregelen. Momenteel streeft de regering naar een stabiele bevolkingsomvang.

Wat is het geboortecijfer en sterftecijfer van China?

Het geboortecijfer van China is in de afgelopen jaren gedaald, terwijl het sterftecijfer is gestegen als gevolg van de vergrijzing van de bevolking.

Hoe is de bevolkingsverdeling tussen stedelijke en landelijke gebieden in China?

China heeft een snelle verstedelijking doorgemaakt, waardoor veel mensen naar stedelijke gebieden zijn getrokken. Desondanks is er nog steeds een aanzienlijk aantal mensen dat in landelijke gebieden woont.

Wat zijn de regionale verschillen in bevolkingsdichtheid in China?

China heeft grote regionale verschillen in bevolkingsdichtheid, waarbij sommige gebieden dichtbevolkt zijn, zoals de kustgebieden en grote steden, terwijl andere gebieden, zoals de westelijke provincies, dunbevolkt zijn.

Hoe verhoudt de bevolkingsgrootte van China zich tot andere landen?

China heeft veruit de grootste bevolking ter wereld, met een aanzienlijk groter aantal inwoners dan andere landen zoals India en de Verenigde Staten.

Wat zijn enkele toekomstige uitdagingen en vooruitzichten voor de bevolking van China?

China staat voor uitdagingen zoals vergrijzing van de bevolking en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen. De regering zal moeten zoeken naar oplossingen om deze uitdagingen aan te pakken.

Nieuwste artikelen