Hoeveel mensen wonen er in Amerika?

hoeveel mensen wonen er in amerika

Amerika is een van de grootste landen ter wereld en heeft ook een van de grootste bevolkingen. Volgens de meest recente schattingen van de Verenigde Naties bedroeg de bevolking van Amerika in 2021 ongeveer 332,9 miljoen mensen. Dit omvat mensen uit alle 50 staten en verschillende territoria, waaronder Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Het inwoneraantal en de bevolkingsgrootte van de Verenigde Staten zijn in de loop der jaren gestaag gegroeid, maar het groeitempo is wel afgenomen. In 2010 bedroeg de bevolking nog ongeveer 309 miljoen, wat betekent dat er in tien jaar tijd bijna 24 miljoen mensen zijn bijgekomen.

Belangrijkste punten:

  • Volgens de laatste schattingen bedraagt de bevolking van Amerika in 2021 ongeveer 332,9 miljoen mensen
  • De bevolkingsgrootte van de Verenigde Staten is in de loop der jaren gestaag gegroeid
  • Het groeitempo van de bevolking is echter wel afgenomen
  • In tien jaar tijd zijn er bijna 24 miljoen mensen bijgekomen
  • De Amerikaanse bevolking omvat mensen uit alle 50 staten en verschillende territoria

Verspreiding van de bevolking in Amerika

De Verenigde Staten van Amerika is een van de grootste landen ter wereld, met een totale oppervlakte van 9,8 miljoen vierkante kilometer. Met een bevolkingsaantal van meer dan 332 miljoen mensen is de Verenigde Staten ook een van de meest bevolkte landen ter wereld. Demografie van Amerika is zeer divers, met een breed scala aan etniciteiten en culturen die bijdragen aan de smeltkroes van de Amerikaanse samenleving.

De bevolkingsdichtheid van Amerika is niet gelijkmatig verdeeld over het hele land. Volgens het US Census Bureau, zijn de meest dichtbevolkte staten Californië (ongeveer 39,5 miljoen inwoners), Texas (ongeveer 29 miljoen inwoners) en Florida (ongeveer 21,5 miljoen inwoners).

De bevolkingsgroei van Amerika is in de loop der jaren gestaag gegroeid. In 1790 had de Verenigde Staten slechts 3,9 miljoen inwoners, maar in 2010 was dit aantal gestegen tot meer dan 308 miljoen inwoners. Het aantal inwoners van Amerika blijft groeien, hoewel de groei de afgelopen decennia wel is afgenomen.

Naast de geografische verspreiding van de bevolking, zijn er ook regionale verschillen in demografie in Amerika. Bijvoorbeeld, de zuidelijke staten hebben een hoger percentage Afro-Amerikaanse inwoners dan andere regio’s. Het noordoosten van Amerika heeft daarentegen meer inwoners van Europese afkomst.

Stedelijke versus landelijke gebieden

De meeste inwoners van Amerika wonen in stedelijke gebieden. Volgens het US Census Bureau, woonde in 2020 ongeveer 82% van de Amerikaanse bevolking in stedelijke gebieden. Dit percentage is de afgelopen decennia gestaag toegenomen naarmate de bevolking naar de steden trekt.

Hoewel de meeste Amerikaanse inwoners in stedelijke gebieden wonen, zijn er nog steeds veel mensen die in landelijke gebieden wonen. Deze gebieden hebben echter vaak te maken met economische uitdagingen en demografische trends die verschillen van die in stedelijke gebieden.

Immigratie en migrantentrends in Amerika

Imigratie heeft een grote impact gehad op de Amerikaanse bevolking en de bevolkingsgrootte van de Verenigde Staten blijft groeien als gevolg van de stroom van immigranten uit verschillende landen over de hele wereld. De trends van migranten in Amerika hebben geleid tot een diverse en multiculturele samenleving die voortdurend evolueert.

“Wij zijn een land van immigranten, we zijn een smeltkroes van culturen, en we zijn sterker voor deze diversiteit.” – Ami Bera

Volgens de US Census Bureau waren er in 2019 ongeveer 44,9 miljoen in het buitenland geboren personen die in de Verenigde Staten woonden, wat overeenkomt met ongeveer 13,7% van de totale Amerikaanse bevolking. Dit zorgt ervoor dat Amerika een van de meest diverse landen ter wereld is.

Amerikaanse bevolkingssamenstelling door geboorteplaats

Hieronder vindt u een tabel waarin de Amerikaanse bevolkingssamenstelling per geboorteplaats wordt weergegeven (gegevens van Pew Research Center).

Geboorteplaats Aandeel van de Amerikaanse bevolking (2018)
In het buitenland geboren 13,7%
Geboren in Mexico 10,5%
Geboren in de Caribische eilanden 1,5%
Geboren in Centraal-Amerika 3,3%
Geboren in Zuid-Amerika 6,1%
Geboren in Europa 10,9%
Geboren in Azië 29%
Geboren in Afrika 3,8%
Geboren in het Midden-Oosten en Noord-Afrika 2,2%
Geboren in de Verenigde Staten of zijn territoria 68,3%

Zoals uit de tabel blijkt, zijn de meeste in Amerika geboren personen van de Amerikaanse bevolking geboren in de Verenigde Staten of haar territoria. Desalniettemin is immigratie een belangrijke factor in de groei van de Amerikaanse bevolking.

Migrantentrends in Amerika

Er is een aanzienlijke verandering opgetreden in de migratietrends in Amerika in de afgelopen jaren. Volgens een recent rapport van de Pew Research Center is het aantal immigranten dat legaal naar de Verenigde Staten komt, sinds de jaren negentig gestaag toegenomen.

migrantentrends in Amerika

De grafiek toont de verandering van legale immigranten in Amerika van 1990 tot 2018. Hoewel de aantallen in 2000 en 2001 daalden als gevolg van beleidsveranderingen na 9/11, steeg het aantal immigranten opnieuw tot recordhoogtes in de jaren 2010.

De groei van de migrantenbevolking in de Verenigde Staten heeft geleid tot een toename van de diversiteit en multiculturele gemeenschappen in het hele land. Sommige steden hebben zelfs gemeentelijke wetten aangenomen die hun status als ‘santuaries’ voor illegale immigranten bevestigen.

Surinamers in Amerika

De Surinaamse bevolking in Amerika is relatief klein in vergelijking met andere etnische groepen in het land. Volgens de meest recente telling in 2010 waren er ongeveer 85.000 Surinamers in Amerika, wat slechts 0,03% is van de totale bevolking van de Verenigde Staten.

Van de Surinamers in Amerika woont de meerderheid in de staten New York, New Jersey, en Florida. In New York zijn er ongeveer 44.000 Surinamers, wat het grootste aantal is van alle Amerikaanse staten.

Staat Aantal Surinamers
New York 44.000
New Jersey 20.000
Florida 5.000

De Surinaamse gemeenschap in Amerika is relatief goed opgeleid en heeft vaak een hoger inkomen dan het landelijk gemiddelde. De meest voorkomende beroepen zijn in de gezondheidszorg, het onderwijs en de technologie.

Vergeleken met Surinamers in Nederland, zijn Surinamers in Amerika over het algemeen beter geïntegreerd in de samenleving en hebben ze minder te maken met discriminatie en negatieve stereotypen. Desondanks blijft de Surinaamse gemeenschap in Amerika relatief klein en heeft het niet dezelfde invloed op de Amerikaanse cultuur als andere etnische groepen.

Surinamers in Amerika

Toekomstige bevolkingstrends in Amerika

De bevolking van Amerika groeit gestaag en zal naar verwachting de 400 miljoen inwoners overschrijden tegen het jaar 2050. Deze groei is te danken aan verschillende factoren, waaronder immigratie en natuurlijke groei.

De demografische kenmerken van de Amerikaanse bevolking zullen ook veranderen. Het aantal oudere Amerikanen zal toenemen, terwijl het aantal jongere Amerikanen zal afnemen. Dit zal leiden tot een vergrijzende bevolking en mogelijk hogere kosten voor sociale zekerheid en gezondheidszorg.

Bevolkingstrends

Er zijn verschillende factoren die bevolkingstrends kunnen beïnvloeden. Een daarvan is immigratie. Als het aantal immigranten in Amerika blijft toenemen, zal de bevolking sneller groeien dan verwacht. Aan de andere kant kan de bevolking afnemen als er minder immigranten naar Amerika komen.

Ook de levensverwachting heeft invloed op de bevolkingsgroei. Als mensen langer leven, zal de bevolking toenemen. Veranderingen in geboortecijfers zijn ook van invloed op de bevolkingsgroei. Als er minder baby’s worden geboren, zal de bevolking dalen.

Toekomstige scenario’s

Er zijn verschillende toekomstige scenario’s die mogelijk zijn voor de Amerikaanse bevolking. Een van de scenario’s is dat de bevolking blijft groeien zoals verwacht. Dit zou leiden tot meer druk op de infrastructuur van het land en mogelijk meer immigratiebeleid.

Er kan ook een scenario zijn waarin de bevolking afneemt. Dit zou invloed hebben op de economie en het sociale zekerheidsstelsel van Amerika. Het is belangrijk voor beleidsmakers om deze mogelijke scenario’s in overweging te nemen bij het plannen voor de toekomst.

Al met al zijn toekomstige bevolkingstrends in Amerika iets om in de gaten te houden. Terwijl de bevolking blijft groeien, zullen er uitdagingen zijn om aan de behoeften van de inwoners van Amerika te voldoen en om de economie draaiende te houden.

FAQ

Hoeveel mensen wonen er in Amerika?

Het inwoneraantal van Amerika bedraagt meer dan 330 miljoen mensen, waardoor het een van de meest bevolkte landen ter wereld is.

Hoe is de bevolking in Amerika verspreid?

De bevolking in Amerika is ongelijkmatig verspreid, met de meeste mensen die in stedelijke gebieden wonen. Grote steden zoals New York City, Los Angeles en Chicago hebben een hoge bevolkingsdichtheid, terwijl landelijke gebieden dunner bevolkt zijn.

Wat zijn de immigratie- en migrantentrends in Amerika?

Amerika heeft historisch gezien veel immigratie gekend, wat heeft bijgedragen aan de diversiteit van de bevolking. Er zijn verschillende migrantentrends, waaronder migratie uit Latijns-Amerika, Azië en Europa. Deze migratie heeft de bevolkingssamenstelling van Amerika veranderd.

Hoe groot is de Surinaamse bevolking in Amerika?

Hoewel er geen precieze gegevens zijn over het aantal Surinamers in Amerika, wordt geschat dat er enkele tienduizenden Surinamers in het land wonen. De Surinaamse gemeenschap in Amerika heeft bijgedragen aan de culturele diversiteit en economie van het land.

Wat zijn de toekomstige bevolkingstrends in Amerika?

De toekomstige bevolking van Amerika wordt beïnvloed door factoren zoals geboortecijfers, sterftecijfers en immigratie. Hoewel het moeilijk is om exacte voorspellingen te doen, wordt verwacht dat de bevolking van Amerika blijft groeien, zij het mogelijk in een langzamer tempo dan in het verleden.

Nieuwste artikelen